FREE Shipping on Orders Over $75!

16oz Mason Jar Candles

8oz Mason Jar Candles

Breakaway Wax Melts

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle
  • YouTube - White Circle

© Palmetto Wicks 2017